Nezávislý správce autorských práv

Zastupovaní Autoři, Umělci

Katalog zastupovaných autorů a umělců představuje celkový přehled Nositelů práv, jejichž majetková práva Nezávislý správce autorských práv spravuje na základě uzavřených smluv o zastupování. Pokud by Vás zajímali podrobnosti o zastupovaném autoru a interpretovi či jeho tvorbě, pak Vaše dotazy budou v souladu s § 99j Autorského zákona zodpovězeny, a to prostřednictvím emailu.