Nezávislý správce autorských práv

„Partnerství“

„Partnerství“ je založeno na úzké spolupráci Nezávislého správce autorských práv a Partnera jako uživatele zastupovaných autorských děl vedoucí k podpoře rozvoje hudební kultury, alternativních hudebních směrů a k propagaci hudebních děl autorů a interpretů zastupovaných Nezávislým správcem autorských práv mezi širší veřejností v rámci České republiky a v zahraničí.

„Partnerství“ vzniká na základě uzavření Smlouvy o partnerství mezi uživatelem autorských děl s Nezávislým správcem autorských práv a po uhrazení jednorázového registračního poplatku ve výši 1 Kč.

Partnerovi bude Nezávislým správcem autorských práv takto poskytnuta licence k „živému“ užití (§ 19 Autorského zákona) zastupovaných hudebních děl. Partnerem pak bude zajištěna vhodná propagace zastupovaných Nositelů práv (autorů, interpretů), a to zejm. na webových stránkách a sociálních sítích Partnera, na koncertech a jiných kulturních akcích pořádaných Partnerem, a jeho reklamních podkladech spolu s odkazem na webové stránky Nezávislého správce autorských práv.

Propagace Partnera bude zajištěna ze strany Nezávislého správce autorských práv zejm. na jeho webových stránkách, kde v sekci „Partneři“ bude uveden název Partnera (resp. jméno a příjmení), spolu s odkazem na webové stránky Partnera. Nezávislý správce autorských práv bude také vhodným způsobem vyvíjet činnost k propagaci Partnera zejm. jeho uvedením v tiskových zprávách, sociálních sítích, nebo jiných podkladech.