Nezávislý správce autorských práv

Právní ochrana a zastupování uživatelů autorských práv

Uživatelé autorských práv jsou bohužel často vystaveni nepřiměřenému dlouhodobému tlaku ze strany kolektivního správce OSA a jeho kontrolorů, kteří se uživatele snaží „dotlačit“ prostřednictvím kontrol, předžalobních výzev, upomínek a obchodních sdělení k podepsání licenčních smluv a požadují často přemrštěné licenční odměny.

Nezávislý správce autorských práv proto ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova (viz www.akhk.cz) nabízí svým Partnerům možnost právní ochrany, soudního a mimosoudního zastupování v případech, kdy budou ze strany kolektivního správce OSA požadovány vůči Partnerovi neoprávněné a bezdůvodné nároky k hudebnímu repertoáru autorů a umělců zastupovaného Nezávislým správcem autorských práv.

Podmínky právního zastoupení

Partner jako uživatel zastupovaných autorských práv musí Nezávislému správci autorských práv včas a řádně vylíčit veškeré rozhodné skutečnosti týkající se budoucího možného soudního sporu a předat mu potřebné listiny a jiné doklady a poskytnout mu veškerou součinnost při soudních a jiných řízeních (včetně své výpovědi jako svědka/účastníka řízení na soudním či jiném jednání).

Pro převzetí právního zastoupení je nutné s Nezávislým správcem autorských práv uzavřít Smlouvu o právním zastupování a zaslat podepsanou Smlouvu spolu s Plnou mocí, a to ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Nezávislého správce autorských práv:

Spolupracující advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Mariana Pavlova se dlouhodobě specializuje na autorské právo a zastupuje po celé České republice žalované uživatele autorských práv ve sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM a OAZA, přičemž byla úspěšná již v desítkách soudních sporů, jejichž hodnota byla od tisíců až po statisíce českých korun – k mediálně nejznámější patří nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13 – viz podrobněji VELO CZ vs OAZA.

Obrana „Nezávislé hudby“

Při obraně „Nezávislé hudby“ a vyvrácení monopolu OSA bylo dosaženo Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova řady významných úspěchů - např. níže uvedené soudní rozhodnutí, ve kterých bylo prokázáno, že kolektivní správce OSA nemůže uplatňovat nároky na díla nezastupovaných autorů při „živé“ hudební produkci:

  1. C Promo Agency, s. r. o. x OSA - rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp. zn.: 50C 22/2016, ze dne 31. 10. 2016
  2. DC Promo s.r.o. x OSA - rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp. zn.: 50C 32/2016, ze dne 21. 8. 2017
  3. Solis Art x OSA – rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn.:7 Co 47/2016, ze dne 13. 6. 2017