Nezávislý správce autorských práv

Právní ochrana a zastupování autorů a interpretů

Nezávislý správce autorských práv ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova (viz www.akhk.cz), zabezpečuje účinnou právní ochranu zastupovaných autorů a interpretů, a to zejména vůči kolektivním správcům OSA, INTERGRAM a vůči uživatelům zastupovaných autorských děl.

K efektivní ochraně nositelů práv a k poskytnutí účinného právního zastoupení je třeba, aby zastupovaní autoři a interpreti včas oznámili a podrobně vylíčili Nezávislému správci autorských práv veškeré rozhodné skutečnosti týkající se budoucího možného soudního sporu a předali Nezávislému správci autorských práv příslušné listiny, doklady, popř. poskytli potřebnou součinnost při soudních a mimosoudních jednáních.

Spolupracující advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Mariana Pavlova se dlouhodobě specializuje na autorské právo a zajišťuje po celé České republice právní zastoupení a obranu ve sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM a OAZA, přičemž byla úspěšná již v desítkách soudních sporů, jejichž hodnota byla od tisíců až po statisíce českých korun - k mediálně nejznámější patří nález Ústavního soudu ČR ze dne 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13 – viz podrobněji VELO CZ vs OAZA.