Nezávislý správce autorských práv

Nezávislá kultura

Nezávislá kultura s.r.o., jako Nezávislý správce autorských práv zabezpečuje na území České republiky kolektivní správu práv „nezávislých“ autorů a umělců, s vlastní autorskou hudbou při „živém“ užití na koncertech a jiných kulturních akcích.

Nezávislý správce autorských práv je oficiálně registrován a zapsán v Seznamu nezávislých správců práv vedeném Ministerstvem kultury ČR pod sp. zn.: MK ČR NSP 3/2017.

Důvod vzniku Nezávislé kultury

Hlavním důvodem pro vznik Nezávislé kultury s.r.o. jako Nezávislého správce autorských práv se stala skutečnost, že ode dne 20. 4. 2017 v České republice vlivem novely autorského zákona (dále jen “AZ“) a zejména tzv. „rozšířené kolektivní správy“ (viz § 97e odst. 5 AZ) budou automaticky ze zákona všichni autoři a interpreti zastupování kolektivními správci - OSA, INTERGRAM, bez ohledu na to, zda chtějí či nikoliv.

Kolektivní správci tak získají absolutní zákonný monopol, což by dříve nebo později znamenalo zánik „nezávislé hudby“ začínajících autorů a umělců a alternativních hudebních směrů. Nikdo z pořadatelů si totiž nebude moci dlouhodobě dovolit dotovat „z vlastní kapsy“ pořádání koncertů, které budou ztrátové vlivem vysokých licenčních poplatků požadovaných kolektivním správcem OSA.

Cíle Nezávislé kultury

Cílem Nezávislé kultury s.r.o. je podpora zachování stavu - nezávislosti „živých“ koncertů bez licenčních poplatků, tj. aby nezávislí autoři a interpreti mohli hrát svoji vlastní hudební tvorbu svobodně a bez licenčních poplatků na koncertech a jiných kulturních akcí.

Nezávislý správce autorských práv se také snaží přispět k podpoře bohatosti a různorodosti české hudební kultury, a to zejména propagací začínajících autorů a umělců a podporou rozvoje alternativních hudebních směrů. Nezávislý správce je tak určen především pro začínající autory a umělce s vlastní autorskou tvorbou, kteří zatím nejsou hráni ve velkých rádiích nebo v televizích.

Výhody pro zastupované výkonné umělce a autory hudebních děl:

  1. Živé koncerty bez licenčních poplatků - oprávnění hrát vlastní autorskou hudbu „živě“ bez licenčních poplatků kolektivnímu správci OSA + konkurenční výhoda – zvýšení poptávky z řad pořadatelů hudebních a kulturních akcí pro absenci finančních a administrativní zátěže spojené s výběrem licenčních poplatků
  2. Marketing – propagace nahrávek hudby na web. stránkách Nezávislého správce práv + pozvánky na koncerty nezávislých autorů a umělců
  3. Právní ochrana – Nezávislý správce autorských práv ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova (viz www.akhk.cz) zabezpečí právní poradenství a pomoc nezávislým autorům a umělcům vůči kolektivním správcům OSA, INTERGRAM, a vůči Ministerstvu kultury ČR - podrobněji viz sekce Právní ochrana a zastupování

Výhody pro uživatele zastupovaných hudebních autorských děl:

  1. Vznik alternativy k zákonnému monopolu OSA – vznik konkurenčního prostředí, tržní omezení jednostranného a neomezeného zvyšování poplatků OSA
  2. Hudba „zdarma“ – možnost využívaní „živé“ hudby bez licenčních poplatků
  3. Marketing - zajištění propagace hlavních podporovatelů Nezávislé kultury v rámci „Partnerství“ s Nezávislým správcem autorských práv
  4. Právní ochrana – Nezávislý správce autorských práv ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Mariana Pavlova (viz www.akhk.cz) zabezpečí právní poradenství a pomoc uživatelům zastupovaných autorských děl vůči kolektivním správcům OSA, INTERGRAM - podrobněji viz sekce Právní ochrana a zastupování

Rozsah zastupování autorů a výkonných umělců

Ze strany Nezávislého správce autorských práv budou spravována autorská práva a práva související s právem autorským zastupovaných nositelů práv (autorů, výkonných umělců), k níže uvedeným způsobům užití:

Právo na sdělování díla veřejnosti:

– právo na provozování díla živě a přenos živého provozování díla (§ 19 AZ)

Všechna hudební díla zastupované Nezávislým správcem autorských práv, jsou pro „živé“ užití (§ 19 AZ) vyloučeny z tzv. „rozšířené kolektivní správy“ kolektivního správce OSA a nepodléhají tak pro tento způsob užití (§ 19 AZ) placení licenčních odměn kolektivního správce OSA.

Ostatní způsoby užití autorských práv (zejm. povinnou kolektivní správu, rozhlasového a televizního vysílání) budou zabezpečeny kolektivními správci, přičemž výtěžek z licenčních odměn zastupovaných autorů a umělců bude využit na zajištění financování činnosti Nezávislého správce práv.